Polityka Prywatności

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Good Taste Production Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) - w dalszej części: RODO - administratorem Państwa danych osobowych jest Good Taste Production Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziewińska 59  zwana dalej Administratorem.

Dane Państwa Administrator przetwarza w następujących celach:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w okresach w zależności od celów przetwarzania:

Państwa dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania lub umów międzynarodowych jak Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP 16/2016 mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook).

Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług realizowanych przez Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Administrator podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Administrator przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Administratorowi zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie bilety@goodtaste.pl.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Polityka prywatności obowiązuje od 24.05.2018. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.